July 5th, 2007

default

Паранойя - 5, или Армия на страже

Командующий вооруженными силами Эстонии Антс Лаанеотс считает, что апрельские беспорядки в Эстонии не были спонтанными, а "широкомасштабной, одобренной на высшем политическом уровне, тщательно спланированной и подготовленной спецоперацией Российской Федерации против Эстонии".
Генерал-майор также озабочен ростом процентной доли русских солдат-срочников в эстонской армии. "Во время апрельских событий не все срочники-неэстонцы однозначно были на стороне эстонского государства".
(20 июня 2007 г., доклад А. Лаанетса на симпозиуме офицеров-резервистов. Источник: Eesti Päevaleht online, 20 июня 2007 г.)

Laaneots rõhutas veel, et aprillirahutused Eestis polnud spontaanne rahvarahutus, vaid “Vene Föderatsiooni laiaulatuslik, kõrgel poliitilisel tasandil heaks kiidetud, hoolikalt planeeritud ja ette valmistatud erioperatsioon Eesti vastu”.
Laaneots tunnistas, et näeb vene rahvusest noormeeste osakaalu kasvus ajateenijate hulgas ka ohte. “Aprillisündmuste ajal ei olnud sugugi mitte kõik mitte-eestlastest ajateenijad ühemõtteliselt Eesti riigiga ühte meelt.”
(Allikas: Urmet Kook. "Laaneots: Venemaa on muutunud Eestile ohtlikumaks". Eesti Päevaleht online, 20. juuni 2007.)